Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN CHÍNH  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TU  


LƯỢT TRUY CẬP

222484

Danh mục kêu gọi đầu tư

Năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ấn định danh mục hơn 50 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 


Năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ấn định danh mục 54 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn. 


Ngày 11/11/2016, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2025.

Xem chi tiết: /FileUpload/files/NQ05TU.pdfDanh mục dự án kêu gọi đầu tư vào các xã xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 - 2020 (Ban hành kèm theo văn bản số 6736/UBND-NN ngày 30/11/2011 và văn bản số 1428/UBND-NN ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng


Danh mục dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2011 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1462/QĐ - TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)


Danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Giai đoạn 2013 - 2015)(Kèm theo quyết định số: 2116/QĐ-UBND ngày 10/10/2012; Quyết định số:507/QĐ-UBND ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng) 
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com