Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

222489

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG

Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp. Ngay từ năm 2004, Lâm Đồng đã triển khai Chương trình nông nghiệp công nghệ cao là một trong sáu chương trình trọng tâm của tỉnh.

Nhằm mục tiêu nghiên cứu, tiếp nhận, thực nghiệm các công nghệ tiên tiến về công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ; sản xuất và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực các tỉnh Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở Dự án Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 23/3/2011.

Với tổng diện tích 221,3 ha tại Tiểu khu 114B, 144A thuộc xã Đa Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; Dự án gồm 4 phân khu chức năng chính: Phân khu điều hành trung tâm, Phân khu nghiên cứu và triển khai công  nghệ, Phân khu dịch vụ hỗ trợ và Phân khu thu hút đầu tư.

Chức năng:

 • Khu NNUDCNC Lâm Đồng là Khu NNUDCNC tập trung thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ và phát triển CNC vào lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nước lạnh, bảo quản và chế biến nông sản, phát triển doanh nghiệp NNUDCNC; phát triển dịch vụ CNC phục vụ nông nghiệp.
 • Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp cho người dân về quy trình sản xuất, công nghệ sản xuất, chế biến; tăng cường ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp, nguyên vật liệu sản xuất, giống có năng suất, chất lượng cao nhằm mang lại giá trị gia tăng cao cho sản phẩm nông nghiệp và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.
 • Phát triển và nhân rộng các hình thức sản xuất NNCNC an toàn, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
 • Là nơi tiếp nhận những thành tựu, công nghệ tiên tiến trên thế giới và khu vực; chuyển giao những thành tựu, công nghệ vào thực tiễn sản xuất cho doanh nghiệp và nông dân.
 • Tập trung nguồn lực đầu tư, tăng cường trang thiết bị hiện đại và tạo ra các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, kết hợp lại một cách linh hoạt, để cùng giải quyết nhiệm vụ công nghệ sinh học trọng điểm tầm quốc gia, quốc tế nhằm tạo ra những sản phẩm sinh học – nông nghiệp có giá trị.
 • Tạo ra các sản phẩm mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu thị trường, khẳng định thương hiệu trong và ngoài nước.

Hoạt động chính:

 • Hoạt động khoa học và công nghệ
 • Hoạt động đào tạo nhân lực CNC
 • Hoạt động sản xuất, dịch vụ:
 • Tham gia các hoạt động ươm tạo công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nhiệm vụ:

 • Chọn tạo và nhân giống cây trồng vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao.
 • Lựa chọn công nghệ, thiết bị; xây dựng hoàn thiện các quy trình canh tác, quy trình chăn nuôi, các tiêu chuẩn - quy chuẩn sản xuất NNUDCNC.
 • Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ.
 • Xây dựng các mô hình sản xuất và trình diễn về NNUDCNC.
 • Đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho vùng. Tổ chức triển lãm, trình diễn sản phẩm NNUDCNC.
 • Thu hút nguồn vốn đầu tư, nhân lực công nghệ cao trong nước và ngoài nước.
 • Quản lý và thu hút đầu tư có hiệu quả trong NNUDCNC.

Dự kiến, dự án sẽ phân làm 2 giai đoạn đầu tư như sau:

 • Giai đoạn 1 (đến năm 2020): Thực hiện và hoàn tất các công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng và giao đất; thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và văn phòng điều hành.
 • Giai đoạn 2: (đến năm 2025): Hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động ổn định, tiếp tục kêu gọi đầu tư, mở rộng quy mô và đối tượng nghiên cứu – sản xuất.

 

 


 
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com