Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN CHÍNH  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

222495

  Văn bản pháp quy  
Nội dung Tìm kiếm mở rộng
                                  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

134/2016/QH13 09/04/2016
50/2014/QH13 18/06/2014
2797 /QĐ-UBND 03/12/2010
17/2010/TT-BXD 30/09/2010
10/2010/TT-BXD 11/08/2010
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010
176/QĐ-TTg 29/01/2010
12/2009/NĐ-CP 12/02/2009
21/2008/QH12 13/11/2008
04/2008/QĐ-BXD 03/04/2008
14/2008/QĐ 22/01/2008
11/2006/QĐ-TTG 12/01/2006

 
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com