Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN CHÍNH  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

210348

Tin hoạt động

Gia hạn thời gian thực hiện Đề tài “Nghiên cứu khả năng ra hoa, tạo hạt của cây Sâm Ngọc Linh In Vitro tại Đà Lạt” (17/08/2018 )

Ngày 27/06/2018, Sở Khoa học và Công Nghệ Lâm Đồng đã có văn bản số 628/SKHCN-QLKH về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng ra hoa, tạo hạt của cây Sâm Ngọc Linh in vitro tại Đà Lạt”.

Trước đó, ngày 20/06/2018 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với đề tài “Nghiên cứu khả năng ra hoa, tạo hạt của cây sâm Ngọc Linh in vitro tại Đà Lạt”.

                                          

                                               Hội đồng đánh giá kiểm tra các mô hình

Từ kết quả kiểm tra, đến nay Ban Quản lý Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt (đơn vị chủ trì đề tài) đã thực hiện, triển khai các nội dung theo đúng Thuyết minh đề cương đã được phê duyệt. Đề tài đã nghiên cứu tổng hợp ảnh hưởng của các yếu tố như sinh thái môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu, ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng... đến khả năng sinh trưởng, phát triển và ra hoa, kết hạt của cây Sâm Ngọc Linh trồng tại vùng núi Ngọc Linh. Ban chủ nhiệm đề tài đang tiếp tục thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái môi trường, các chất điều hòa sinh trưởng đến quá trình ra hoa, kết quả của cây Sâm Ngọc Linh in- vitro và Sâm Ngọc Linh trồng từ hạt tự nhiên trong điều kiện tại Đà Lạt.

Sau hơn 3 năm triển khai nghiên cứu, đề tài đã đạt được những kết quả rất khả quan, tuy nhiên tiến độ thực hiện đề tài còn chậm ở nội dung số 4 - nghiên cứu khả năng nãy mầm tạo cây từ hạt của cây Sâm Ngọc Linh in vitro - bởi nhiều yếu tố khách quan, do vậy đến nay cây ra hoa nhưng chưa kết hạt theo kế hoạch.

Theo như kinh nghiệm trồng Sâm Ngọc Linh của người dân cũng như kết quả theo dõi, nghiên cứu từ trước đến nay cho thấy năm đầu tiên cây ra hoa, khả năng kết hạt của cây là rất thấp. Chính vì vậy, thời gian thực hiện đề tài 36 tháng là chưa đủ để cây Sâm Ngọc Linh in vitro có thể tạo hạt. Hội đồng đánh giá đã kiến nghị và được Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng (đơn vị quản lý) thống nhất gia hạn thêm thời gian thực hiện đề tài là 01 năm (đến hết tháng 6/2019) nhằm giúp đơn vị chủ trì có thể hoàn thiện các nội dung còn lại theo Thuyết minh đề cương, để có thể đánh giá được kết quả thực hiện đề tài một cách đầy đủ, chính xác và khoa học.

                                                                                                                 Nguyễn Lê Quốc Hùng

  
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com