Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN CHÍNH  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

188729

Tin hoạt động

Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng – Cơ hội liên kết phát triển nông nghiệp hiện đại vùng Tây Nguyên (15/12/2017 )

Ngày 04/5/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 575/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng có diện tích 221 ha tại Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng - được hình thành trên cơ sở Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt.

Đây là một trong 10 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô cấp quốc gia được hình thành với mục tiêu: “Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng trở thành trung tâm khoa học công nghệ, là một đầu tàu quan trọng để ươm tạo, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, tổ chức đào tạo, chuyển giao công nghệ, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Góp phần đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao và gia tăng xuất khẩu”.

Từ nhiều năm trở lại đây, Lâm Đồng được xác định là tỉnh trọng điểm của vành đai kinh tế khu vực Tây Nguyên với nhiều tiềm năng về phát triển nông nghiệp, là tỉnh có nhiều mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu. Cùng với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng có các mặt hàng xuất khẩu lớn như trà, cà phê, đặc biệt nổi bật là rau, hoa và trong tương lai là dược liệu, cá nước lạnh, bò sữa, bò thịt cao sản…Những năm qua, Lâm Đồng  đã  triển  khai  và  tiến  hành  thực hiện khá thành công nhiều chương trình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Bước đầu cho thấy các chương trình này có tác động lớn đến với nền kinh tế chung của tỉnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tỉnh Lâm Đồng với nhiều sản phẩm nông nghiệp đã khẳng định được thương hiệu cả chăn nuôi lẫn trồng trọt.

Với xu thế hiện nay, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang trở thành  chìa khóa thành công của các nước có nền nông nghiệp phát triển (Nhật Bản, Israel, Ấn độ…) và cũng là xu hướng tất yếu cho ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng và cho Lâm Đồng trong thời kỳ hội nhập. Chính vì lý do đó, cũng tại Hội nghị gặp gỡ địa phương và ngoại giao đoàn khu vực Tây Nguyên do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào năm 2016 đã tập trung nhấn mạnh 2 yếu tố để Tây Nguyên bứt phá, đó là liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của vùng, trong đó yêu cầu phát huy các lợi thế và tiềm năng của 5 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng là rất cần thiết. Đặc biệt, chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) tiên tiến vào ứng dụng trong nền kinh tế nông nghiệp, làm tăng giá trị hàng hóa nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân; tăng cường liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp ở Tây Nguyên, khẳng định thương hiệu nông sản chủ lực, phát triển thị phần, đẩy mạnh sản xuất hàng nông sản có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực các tỉnh Tây Nguyên nói chung một cách bền vững với mối tương quan chặc chẽ giữa nghiên cứu – đào tạo – chuyển giao, góp phần quan trọng nâng cao năng lực công nghệ nội sinh của đất nước,…

Do vậy, việc xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng là việc làm cần thiết, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, vừa là cơ hội để liên kết, phát triển nông nghiệp hiện đại vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó, việc thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng nằm trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Lạc Dương đến năm 2020, phù hợp với Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2011 – 2015; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025; và phù hợp với quy hoạch theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng sẽ là nơi nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; đưa nhanh các tiến bộ KHCN tiên tiến vào ứng dụng trong nền kinh tế nông nghiệp, làm tăng giá trị hàng hóa nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực các tỉnh Tây Nguyên nói chung một cách bền vững, chú trọng phát triển mối tương quan chặc chẽ giữa nghiên cứu – đào tạo – chuyển giao; xây dựng được hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu vực Đà Lạt và huyện Lạc Dương; thu hút được các nguồn đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng, là mối liên kết giữa khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Dự kiến dự án bao gồm các phân khu như Trung tâm điều hành và giao dịch, Khu thu hút đầu tư, Khu vực các trung tâm hỗ trợ, Khu nghiên cứu ứng dụng… với tổng diện tích 221 ha.

Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã được bổ sung và hoàn thiện trên cơ sở góp ý của các sở ngành tại tỉnh Lâm Đồng, của 10 Bộ ngành Trung ương và tại cuộc họp Hội đồng thẩm định cấp nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22/11/2017 (kết quả thẩm định Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng đã được 18/18 thành viên tham dự Hội đồng thống nhất thông qua). Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đang tập trung hoàn chỉnh Đề án theo góp ý của Hội đồng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai xây dựng dự án .

Sau khi Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án sẽ được triển khai đầu tư xây dựng (dự kiến trong năm 2018). Hy vọng dự án sẽ góp phần đưa ngành nông nghiệp của địa phương ngày càng phát triển, sản lượng xuất khẩu tăng, giá trị hàng nông sản ngày càng được khẳng định trên thị trường; góp phần thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, tạo cơ hội để các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên tăng cường liên kết, là khu vực hạt nhân để tăng cường nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn, lựa chọn một số cây trồng, vật nuôi, mô hình để đầu tư đồng bộ, kết hợp hài hoà giữa nghiên cứu tạo công nghệ cao với ứng dụng; tiếp thu có chọn lọc thành tựu công nghệ cao để làm chủ khoa học hiện đại, công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp; đồng thời, hiện đại hoá các công nghệ truyền thống nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp hàng hoá có năng suất cao, chất lượng, an toàn sinh học và khả năng cạnh tranh cao cho khu vực và cả nước.

                                                                                                               Lê Diệu Trâm                                                                                            
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com