Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN CHÍNH  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

188721

Tin hoạt động

Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng (15/12/2017 )

Ngày 14/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.

Hội thảo do đồng chí Đỗ Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng chủ trì. Đến dự Hội thảo còn có đại diện Sở Xây dựng, UBND huyện Lạc Dương và các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tại buổi Hội thảo, đại diện BQL Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng cao Đà Lạt đã trình bày nội dung dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng. Theo đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã có những góp ý liên quan đến các yếu tố tác động đến môi trường trong quá trình xây dựng dự án như vấn đề về đất rừng, nguồn nước mạch, tính toán trữ lượng nước thải, tác động đối với đường giao thông quốc lộ 27C, thỗ nhưỡng,…

Nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng được thực hiện theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Quyết định số 1928/QĐ-SKHCN ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo BQL Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt phối hợp Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng. Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng được xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các góp ý của đại biểu tại buổi Hội thảo sẽ là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh Báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, tiếp trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyêt, làm căn cứ triển khai sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.

                                                                                                                  Lê Diệu Trâm  
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com