Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN CHÍNH  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

210327

Tin hoạt động

Hiện nay, sâm Ngọc Linh đang được khai thác quá mức nên việc chủ động nguồn giống từ hạt còn gặp nhiều khó khăn. Trong nghiên cứu này, cây sâm Ngọc Linh có nguồn gốc nuôi cấy in vitro được sử dụng làm nguồn vật liệu ban đầu để khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể nuôi cấy khác nhau (đất sạch Pinstrup, đất mùn núi, xơ dừa, phân bò khô, bả trồng nấm và vỏ trấu hun), chế độ dinh dưỡng (tỷ lệ N:P2O5:K2O) và điều kiện sinh thái của 4 mô hình nuôi trồng (2 điều kiện nhà kính, 1 điều kiện nhà mái che kiên cố 1 điều kiện trồng ngoài tự nhiên) đối với khả năng thích nghi, sinh trưởng, phát triển và ra hoa của cây sâm Ngọc Linh. Kết quả ghi nhận được cho thấy, cây sâm Ngọc Linh có nguồn gốc nuôi cấy mô cho sự thích nghi và sinh trưởng tốt trên giá thể đất mùn:phân bò khô:xơ dừa (tỷ lệ 1:1:1) và chế độ dinh dưỡng N:P2O5:K2O (3:1:1) ở giai đoạn vườn ươm (cây 1 năm tuổi, bón phân 1 tháng/lần với liều lượng 5 g/cây); trong khi đó ở giai đoạn vườn trồng (cây 2 năm tuổi trở lên, bón phân 1 tháng/lần với liều lượng 20 g/cây) là giá thể đất mùn:phân bò khô:Pindstrup (tỷ lệ 1:1:1) và chế độ dinh dưỡng N:P2O5:K2O (tlệ 4:1:3). Bên cạnh đó, điều kiện nhà kính cho tỷ lệ sống sót cao (79,8%) và cây sâm đã cho hoa (18 cây). Các cây sâm Ngọc Linh có nguồn gốc nuôi cấy in vitro 5 năm tuổi cho khả năng tích lũy saponin G-Rg1 (1,248%), G-Rb1 (1,012%) và saponin M-R2 (1,417%) là đạt tiêu chuẩn dược điển sâm Việt Nam của Bộ Y tế ban hành. Đây là cơ sở cho việc có thể di thực cây sâm Ngọc Linh tới các vùng có điều kiện sinh thái tương tự nhằm mở rộng vùng trồng sâm.

 


Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang về hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.


Đây là dịp để các nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp trao đổi những kết quả nghiên cứu, công tác ứng dụng và triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ cấp Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương và trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Lâm Đồng những năm vừa qua.

 


Ngày 27/06/2018, Sở Khoa học và Công Nghệ Lâm Đồng đã có văn bản số 628/SKHCN-QLKH về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng ra hoa, tạo hạt của cây Sâm Ngọc Linh in vitro tại Đà Lạt”.

 


Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng của giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng, dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng sẽ được đầu tư xây dựng tại Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.


Ngày 14/12/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.


Ngày 22/11/2017 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Đề án Thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng.


Ngày 16/11/2017,  Ban quản lý Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt đã phối hợp với Viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn) tổ chức cuộc họp “Trưng cầu ý kiến của người dân vùng dự án về đánh giá tác động môi trường và xã hội khi xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng tại tiểu khu 114B, 144A – xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương”.


Trang 1/3 trang

 
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com