Trang chủ ||  Bản đồ qui hoạch
  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  

  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  

  NHÀ ĐẦU TƯ  


LƯỢT TRUY CẬP

212307


  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Tin hoạt động

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2021

Sáng ngày 09/4/2021, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Ngọc - Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng. 

Tin khoa học công nghệ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp

Lâm Đồng là địa phương đi đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC). Hiện nay, toàn tỉnh có 54.477 ha diện tích sản xuất ƯDCNC trên tổng diện tích gieo trồng 373.729 ha. Theo đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cần tiếp tục được chú trọng. 

 


  HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ  
Danh mục kêu gọi đầu tư

Hơn 50 dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng ấn định danh mục hơn 50 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

Thủ tục cấp phép đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Dự án có mức vốn đầu tư dưới 30 tỷ đồng: do UBND huyện cấp thoả thuận địa điểm đầu tư.
- Dự án có mức vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng: do UBND tỉnh cấp thoả thuận địa điểm đầu tư.
Yêu cầu về bảo vệ môi trường:
- Đối với dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường .
- Đối với dự án đầu tư vào cụm công nghiệp: Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .


  BẢN ĐỒ QUY HOẠCH  


  TRANG TIN LIÊN KẾT  


 
KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 35 Trần Hưng Đạo - Phường 10 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.824.943; Fax: 02633.824.941
Email: dalathtp@gmail.com